دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 مسابقه بزرگ كتابخواني به مناسبت عيدغديرخم
تاريخ شروع 4 مهر 94
------------------------------------------------------------
برگزاری کارگاه های آموزشی- فرهنگی
 ویژۀ اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه  
مهر 1394
--------------------------------------------
 اطلاعات بيشتر سايت معاونت فرهنگي :
 Farhangi.tums.ac.ir
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.