دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 
چهارمين همايش بزرگ ايثارگران ويژه اساتيد،دانشجويان و كارمندادن ايثارگر وخانواده هاي آنان
به مناسبت اعياد شعبانيه و تجليل از جانبازان سرافرازو سالروز آزادسازي خرمشهر
زمان:يكشنبه 3/3/94 ساعت 20:30 الي 23
مكان:بلواركشاورز نبش قدس سالن آمفي تئاتر مركزي
لطفا جهت حضور نام وفاميل وتعدادافراد را تا تاريخ 2/3/94 به شماره 30000066475055
پيامك نمائيد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.